.

--------------------------------

JAVNE NABAVKE

23.05.2019

НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

16.04.2019

РАДОВИ НА ТЕХНИЧКОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16.04.2019

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА А

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Б

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Д

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Ф

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Ц

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА а

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА б

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА ц

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА д

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА е

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА ф

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10.04.2019

СПОЉНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

07.03.2019

ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ(ЛЕКОВИ)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.03.2019

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.03.2019

ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

13.02.2019

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 28.02.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

11.02.2019

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

07.11.2018

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 7

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 6

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 5

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 4

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 3

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.10.2018

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СА ПЛАНОМ ЕВАКУАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊЕ И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

26.07.2018

ЛОЖ УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 04.09.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14.06.2018.

МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ,МЕД.НАМЕШТАЈ 07/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 06.07.2018.

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 5

ПАРТИЈА 6

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 29.06.2018.

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 5

ПАРТИЈА 6

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 20.06.2018

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 18.06.2018

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.06.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

27.04.2018.

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 02/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 15.06.2018.

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 5

ПАРТИЈА 6

ПАРТИЈА 7

ПАРТИЈА 8

ПАРТИЈА 9

ПАРТИЈА 10

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 04.06.2018.

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 5

ПАРТИЈА 6

ПАРТИЈА 7

ПАРТИЈА 8

ПАРТИЈА 9

ПАРТИЈА 10

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.05.2018.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.04.2018.

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 08-1/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Ц

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Ф

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Д

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Б

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА А

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

03.04.2018.

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

26.03.2018.

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 10/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

14.03.2018.

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 08/2018

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

22.02.2018.

Услуге одржавања софтвера 09/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

12.02.2018.

Потрошни медицински материјал 05/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

09.02.2018.

Фармацеутски производи лекови 04/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

07.02.2018.

ELEKTRIČNA ENERGIJA 01/2018

OBAVEŠTENJE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

06.09.2017.

ZAMENA PROZORSKE STOLARIJE

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

21.07.2017.

Лож Уље

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

27.06.2017.

Oprema za domaćinstvo

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

01.06.2017.

Medicinska oprema i nameštaj

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

05.05.2017.

Radovi na sistemu za dojavu požara

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

24.03.2017.

Radovi na tekućem održavanju

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

01.03.2017.

Građevinsko tehnički materijali 05/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

28.02.2017.

Sredstva za higijenu 04/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

24.02.2017.

Farmaceutski proizvodi (lekovi) 02-1/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

06.02.2017.

Električna energija 01/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

17.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora za usluge mobilne telefonije 38/2016

ODLUKA O DODELI UGOVORA

17.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora za zamenu prozorske stolarije broj 12/2016

ODLUKA O DODELI UGOVORA

03.11.2016.

Usluge mobilne telefonije 38/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

31.10.2016.

Radovi na zameni prozorske stolarije

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

08.08.2016.

Radovi na instalacijama centralnog grejanja

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

28.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora medicinski aparati

ODLUKA

12.07.2016.

Javna nabavka medicinski aparati 06/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

23.06.2016.

Javna nabavka lož ulje ekstra lako EVRO EL 07/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

21.06.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-HRANA

Partija1 Partija2 Partija3 Partija4 Partija5

Partija6 Partija7 Partija8 Partija9 Partija10

13.06.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (za nabavku mašina za pranje i sušenje veša)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

25.05.2016.

Javna nabavka usluge projektovanja

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA (objavljeno 09.06.2016.godine)

06.05.2016.

Javna nabavka mašine za veš, mašine za sušenje

ODLUKA O DODELI UGOVORA (objavljeno 03.06.2016.godine)

DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENOM ROKU

PITANJA I ODGOVORI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

25.04.2016.

Javna nabavka hrane

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

14.04.2016.

Javna nabavka usluge projektovanja protivpožarnog sistema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

DODATNA OBAVEŠTENJA I INFORMACIJE

DODATNA OBAVEŠTENJA I INFORMACIJE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

31.03.2016.

Javna nabavka tehničkog materijala 09/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

25.02.2016.

Javna nabavka električne energije 01/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

09.03.2016.

Javna nabavka farmaceutskih proizvoda (lekovi) 02/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

09.03.2016.

Javna nabavka potrošnog medicinskog materijala 03/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA