Misija i vizija

04.05.2023 06:50
694

Misija

Specijalna bolnica za rehabilitaciju je ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite koja pruža bezbedne, kvalitetne i dostupne zdravstvene usluge prevencije, lečenja i medicinske rehabilitacije u skladu sa Nacionalnom zdravstvenom politikom, primenom savremenih medicinskih tehnologija i prirodnog resursa, timskim radom unapređujući kvalitet rada.

Visija

Specijalna bolnica za rehabilitaciju ima za cilj dostizanje jedne od vodećih pozicija u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije pružanjem usluga prepoznatljivih po kvalitetu, sa jasnom strategijom dostizanja preporučenih standarda.

Misija i vizija.jpg