Termoterapija

Termoterapija se izvodi u obliku parafinoterapije.

Predstavlja pripremnu terapiju za kineziterapiju jer toplota stvara veću pokretljivost i elastičnost tkiva i mišića.