Cenovnik ambulantnih zdravstvenih usluga za korisnike bez uputa RFZO

01.06.2023 06:50
2611

Specijalistički pregledi

VRSTA USLUGE CENA
Specijalistički pregled – fizijatar 2.500,00
Kontrolni specijalistički pregled 1.200,00
Specijalistički pregled - neurolog 2.500,00
Specijalistički pregled - internista 2.500,00
Pregled defektologa – somatoped 1.200,00

Kineziterapija

VRSTA USLUGE CENA
Merenje obima pokreta (po segmentu) 400,00
Aktivne vežbe (grupne) 400,00
Pasivne vežbe 700,00
Vežbe za hemiplegiju 900,00
Manuelni mišićni test (po segmentu) 400,00
Funkcionalni testovi 400,00
Aktivno potpomognute vežbe 600,00
Vežbe za skoliozu 500,00
Vežbe za kvadriplegiju 1000,00
Vežbe za paraplegiju 900,00
Obuka hoda na nivou razboja 300,00
Radna terapija 500,00

Elektroterapija

VRSTA USLUGE CENA
Stabilna galvanizacija 400,00
Dijadinamičke struje 400,00
Soluks (infraruž) - Bioptron 500,00
Elektroforeza 550,00
Interferentne struje 500,00
Elektrostimulacija (monopolarna) 550,00
Elektrostimulacija (bipolarna) 500,00
Horizontalna terapija 800,00
Ultrazvuk po segmentu 500,00
Sonoforeza 5m 500,00
Subakvalni ultrazvuk 500,00
Biostimulativni laser 550,00
Tens (po segmentu) 450,00
Elektromagnetno polje (po segmentu) 450,00
Aparaturna limfna drenaža 800,00
Aparaturna+ manuelna limfna drenaža 1500,00

Hidroterapija

VRSTA USLUGE CENA
Hidroterapija (kada-bazen) 500,00
Vaginalno orošavanje 500,00
Podvodna masaža 800,00
Hidroterapija (lokalne kupke) 300,00

Termoterapija

VRSTA USLUGE CENA
Krioterapija (masaža, pakovanje) 350,00

Masaža

VRSTA USLUGE CENA
Manuelna masaža (opšta) 1400,00
Manuelna masaža (parcijalna) 1000,00

Dijagnostika

VRSTA USLUGE CENA
Osteodenzitometrija - snimanje dva segmenta (oba kuka i LS kičme) sa izveštajem lekara specijaliste 3.500,00


Po odluci Upravnog odbora, cenovnik se primenjuje od 01.03.2024. god.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Milan Maksimović