Cenovnik ambulantnih zdravstvenih usluga za korisnike bez uputa RFZO

Specijalistički pregledi

ŠIFRA VRSTA USLUGE CENA
S-1 14 Specijalistički pregled – fizijatar 1.500,00
S-2 15 Kontrolni specijalistički pregled 700,00
S-8 120 Specijalistički pregled - neurolog 1.500,00
S-9 121 Specijalistički pregled - internista 1.500,00
S-10 122 Pregled defektologa – somatoped 800,00

Kineziterapija

ŠIFRA VRSTA USLUGE CENA
F-1 20 Merenje obima pokreta (po segmentu) 350,00
F-2 21 Aktivne vežbe (grupne) 400,00
F-3 22 Pasivne vežbe 550,00
F-4 23 Vežbe za hemiplegiju 850,00
F-25 123 Manuelni mišićni test (po segmentu) 400,00
F-26 124 Funkcionalni testovi 400,00
F-30 128 Aktivno potpomognute vežbe 500,00
F-31 129 Vežbe za skoliozu 400,00
F-32 144 Vežbe za kvadriplegiju 1000,00
F-33 131 Vežbe za paraplegiju 900,00
F-34 132 Obuka hoda na nivou razboja 300,00
F-44 142
F-24 43 Radna terapija 500,00

Elektroterapija

ŠIFRA VRSTA USLUGE CENA
F-11 30 Stabilna galvanizacija 400,00
F-12 31 Dijadinamičke struje 400,00
F-13 32 Soluks (infraruž) - Bioptron 350,00
F-14 33 Elektroforeza 550,00
F-16 35 Interferentne struje 450,00
F-18 37 Elektrostimulacija (monopolarna) 550,00
F-23 42
F-35 133 Elektrostimulacija (bipolarna) 450,00
F-36 134 Horizontalna terapija 700,00
F-37 135 Ultrazvuk po segmentu 450,00
F-38 136 Sonoforeza 5m 500,00
F-39 145 Subakvalni ultrazvuk 500,00
LT-1 11 Biostimulativni laser 500,00
LT-2 12 Tens (po segmentu) 450,00
LT-3 13 Elektromagnetno polje (po segmentu) 450,00
F-40 146 Aparaturna limfna drenaža 800,00
F-41 139 Aparaturna+ manuelna limfna drenaža 1100,00

Hidroterapija

ŠIFRA VRSTA USLUGE CENA
F-7 26 Hidroterapija (kada-bazen) 450,00
F-8 27 Vaginalno orošavanje 450,00
F-9 28 Podvodna masaža 750,00
F-28 126 Hidroterapija (lokalne kupke) 300,00

Termoterapija

ŠIFRA VRSTA USLUGE CENA
F-6 25
F-42 140 Krioterapija (masaža, pakovanje) 350,00

Masaža

ŠIFRA VRSTA USLUGE CENA
F-10 29 Manuelna masaža (opšta) 1300,00
F-43 141 Manuelna masaža (parcijalna) 900,00

Dijagnostika

ŠIFRA VRSTA USLUGE CENA
D-2 201 Osteodenzitometrija - snimanje dva segmenta (oba kuka i LS kičme) sa izveštajem lekara specijaliste 2.700,00

Po odluci Upravnog odbora, cenovnik se primenjuje od 01.02.2023. god.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Milan Maksimović