Rehabilitacija

01.05.2023 06:15
1523

Lekovita svojstva sumporovite vode koja se koristi u Specijalnoj bolnici "Agens" izuzetno pomažu kod mnogih oboljenja i doprinose brzom oporavku i poboljšanju o...

Saznajte više
01.05.2023 06:10
1268

Termomineralna voda Mataruške Banje pripada kategoriji natrijum, magnezijum, hidrokarbonatnih, sumporovitih hipertermi. Sadrži značajne količine vodonik sulfid...

Saznajte više
01.05.2023 06:05
1726

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju AGENS sprovodi se program medicinske rehabilitacije i lečenja, kao i program prevencije. U te svrhe koristi se vaginal...

Saznajte više
01.05.2023 06:00
918

Od pre par godina je u funkciji i novi aparat za merenje koštane gustine denzitometrija (DEXA) za ranu dijagnostiku osteoporoze. Denzitometrija je neinvazivna ...

Saznajte više