Rehabilitacija

01.05.2023 06:15
615

Lekovita svojstva sumporovite vode koja se koristi u Specijalnoj bolnici "Agens" izuzetno pomažu kod mnogih oboljenja i doprinose brzom oporavku i poboljšanju o...

Saznajte više
01.05.2023 06:10
581

Termomineralna voda Mataruške Banje pripada kategoriji natrijum, magnezijum, hidrokarbonatnih, sumporovitih hipertermi. Sadrži značajne količine vodonik sulfid...

Saznajte više
01.05.2023 06:05
836

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju AGENS sprovodi se program medicinske rehabilitacije i lečenja, kao i program prevencije. U te svrhe koristi se vaginal...

Saznajte više
01.05.2023 06:00
430

Od pre par godina je u funkciji i novi aparat za merenje koštane gustine denzitometrija (DEXA) za ranu dijagnostiku osteoporoze. Denzitometrija je neinvazivna ...

Saznajte više