Terapije

01.05.2023 06:05
2012

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju AGENS sprovodi se program medicinske rehabilitacije i lečenja, kao i program prevencije.

U te svrhe koristi se:

 • Vaginalno orošavanje sumporovitom termomineralnom vodom
 • Visoko i nisko frekventna magneto terapija
 • Lasero terapija
 • Elektro terapije
 • Horizontalna terapija
 • Sono terapija
 • Parafino terapija
 • Foto terapija
 • Hidro terapija
 • Hidrokinezi terapija
 • Kinezi terapija
 • Radna terapija
 • Somatopedski tretman
 • Manuelna i aparaturna limfnadrenaža

terapije.jpg