Dijagnostika

01.05.2023 06:00
1257

Od pre par godina je u funkciji i novi aparat za merenje koštane gustine denzitometrija (DEXA) za ranu dijagnostiku osteoporoze.

Denzitometrija je neinvazivna rentgenska procedura kojom se uz pomoć malih doza jonizujućeg zračenja, određuje postojanje promena na koštanom tkivu.

DEXA je brza i bezbolna procedura. Rutinska evaluacija se vrši na svake dve godine da bi se zapazile uočljivije promene u mineralnoj gustini kostiju (smanjenje ili povećanje) mali broj pacijenata koji su na visokoj steoridnoj terapiji treba da se podvrgavaju ovom pregledu na svakih 6 meseci.

DEXA se najviše koristi za dijagnostiku osteoporoze, oboljenje koje najviše pogađa žene u menopauzi, mada se može javiti i kod muškaraca ili dece (rahitis).

Osteoporoza podrazumeva postepen gubitak koštane mase, kao i promene same strukture kosti, zbog čega kosti postaju tanje, krhkije i podložnije prelomima.

DEXA je takođe pogodna za praćenje efekata lečenja osteoporoze i drugih stanja koja izazivaju gubitak koštane mase. Uz pomoć ove metode može se proceniti individualni rizik za nastanak preloma.

Preporučuje se:

 • Ženama koje su ušle u menopauzu i ne koriste estrogen.
 • Onima koji imaju u ličnoj ili porodičnoj anamnezi prelom kuka.
 • Pušači.
 • Visoke, mršave žene u menopauzi.
 • Muškarci sa postojećom kliničkom slikom koja je povezana sa gubitkom koštane mase, kao što su reumatoidni artritis, hronične bubrežne ili honične bolesti jetre.
 • Osobe koje korist medikamente koji su poznati po tome što dovode do gubitka koštane mase, kao što je Prednizon, barbiturati, neki antikonvulzivi, ili visoke doze tiroidne supstitucione terapije.
 • Oni koji imaju tip 1 dijabetesa melitusa, bolesti bubrega, bolesti jetre, ili porodičnu istoriju osteoporoze.
 • Osobe sa hipertireodizmom.
 • Osobe sa hiperpartireodizmom.
 • Osobe koje su imali prelome.
 • Osobe koje već imaju razvijene znake osteoporoze.
 • Osobe koje su izgubile preko 2,5 cm visine.
 • Osobe koje imaju uporan bol u ledjima.
 • Osobe koje su dobile prelom nakon manje traume.

aparat-za-merenje-kostane-gustine-denzitometrija-dexa.jpg