O ustanovi - ISTORIJA

01.05.2023 06:45
984

Januara 1951. godine u vili "Kraljevo" otvara se prvo zimsko kupatilo sa kadama i dovedenom sumporovitom vodom iz novodobijenih bušotina. U istoj zgradi je smeštena i čajna kuhinja sa trpezarijom pored već postojećih soba za bolesnike, kao i laboratorija. Ovim je bio učinjen veliki napredak, jer je omogućeno lečenje bolesnika i u zimskom periodu.

Godine 1961. ova vila postaje Stacionar I Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju reumatoloških i ginekoloških oboljenja "Braća Maričić".

Uz postojaću vilu "Ibar" izgrađen je 1960. god. terapijski blok (bazen, prostor sa kadama, sala za kineziterapiju, elektroterpiju, rentgen kabinet).

Taj objekat 1961. godine postaje Stacionar II Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. To je značilo ne samo rad preko čitave godine u jednom objektu, već i podizanje kvaliteta medicinske rehabilitacije proširenjem terapijskih i dijagnostičkih metoda i sa stručnim osobljem.

Novi objekat od 3000m2 za smeštaj, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju reumatskih bolesnika izgrađen je 1977. god.

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Braća Maričić" 01.01.1992. godine menja naziv u Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens".

Kao takav ostaje sve do 16. juna 2006. godine kada je doneta odluka Vlade o osnivanju Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Agens".

Pod tim nazivom avgusta 2007. godine registrovana je u Privrednom sudu.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" je savremena medicinska ustanova koja se bavi prevencijom, lečenjem i rehabilitacijom pacijenata nakon oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema, nakon povreda koštano zglobnog sistema i pacijenata sa reumatskim bolestima (zapaljenski i degenerativni reumatizam).

Bolnica ima 200 postelja u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama. Sve sobe poseduju TV i Wi-Fi.

Tokom boravka i lečenja u ovoj ustanovi o Vama brine tim lekara (specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, internista-reumatolog, neurolog), defektolog, fizioterapeuti i medicinske sestre-tehničari.