Elektroterapija

01.05.2023 06:45
761

Elektroterapija je procedura u kojoj se električna struja koristi u svrhu lečenja bolnih stanja.

Uopšteno govoreći elektroterapija smanjuje bol, uklanja otok i smanjuje upalne procese.

Primenjuju se:

  • galvanska struja,
  • dijadinamička struja,
  • interferentne struje,
  • elektrostimulacija.