Sertifikat o akreditaciji

04.05.2023 06:55
699

Krajem 2018. godine postali smo akreditovana zdravstvena ustanova.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije dala nam je sertifikat o akreditaciji na maksimalnih sedam godina.

Iza ovog rezultata stoji veliki trud svih zaposlenih.

Zaslužuju sve čestitke, jer nas ovaj dokument svrstava u najuspešnije u oblasti medicinske rehabilitacije.

Takođe, to je novi podsticaj da nastavimo sa daljim radom na podizanju kvaliteta i nivoa zdravstvenih usluga i obezbeđenju veće bezbednosti u pružanju zdravstvene zaštite.

Sertifikat o akreditaciji.jpg