Mineralne vode

01.05.2023 06:10
1688

Mineralna voda Mataruške Banje otkrivena je, sasvim slučajno, nakon jedne velike poplave juna 1897. godine, u ovom kraju zapamćene kao "trojičke poplave".

Kada se voda povukla i Ibar je donekle promenio svoj tok, u jednoj od vododerina napuštenog korita Ibra nađena je topla smrdljiva voda.

Na inicijativu, tada sreskog lekara, dr Antića voda je upućena na analizu Hemijskom institutu u Beogradu. Od Instituta, čiji je šef bio dr Marko T. Leko, dobijen je odgovor da je glavni sastojak ove vode, pored sumpora i sumporvodonika, natrijumkarbonat i da se ona sa uspehom može primenjivati za lečenje reumatičnih i sličnih hroničnih oboljenja.

Godine 1900. izvestan broj trgovaca i jedan sveštenik osnovali su Akcionarsko društvo "Mataruška Banja" kada su i ozidana prva dva bazena. I tako počinje priča o lekovitoj vodi ove banje.

Termomineralna voda Mataruške Banje pripada kategoriji natrijum, magnezijum, hidrokarbonatnih, sumporovitih hipertermi.

Sadrži značajne količine vodonik sulfida 16mg/l (veće količine od 1mg/l svrstava vode u sulfidne) što je glavna terapeutska vrednost ove vode uz temperaturu od 46ºC.

Sumporovite vode su jedine mineralne vode čiji sastojci učestvuju u izgradnji belančevina, važnih strukturnih elemenata tkiva.

Resorpcija sumpora i njegovo deponovanje u hrskavicama zglobova ima naročito povoljan efekat kod reumatskih bolesnika (degenerativna reumatska oboljenja, zapaljenska reumatska oboljenja u smirenoj kliničkoj i laboratorijskoj fazi).

Biološki aktivna materija, sumporvodonika, značajna je i u lečenju ekcema i drugih bolesti kože praćenih oštećenjem epiderma.

Prirodni faktor, sumporovita termomineralna voda, ima značajan efekat u ginekologiji, kod hroničnih zapaljenja adneksa i kod steriliteta.

Ova voda, uz regulaciju temperature može se koristiti za različite hidroterapijske procedure i to putem:

  • kupanja,
  • tuširanja,
  • orošavanja,
  • kao i za individualne i grupne hidrokineziterapijske procedure.

mineralne-vode.jpg