Kako dobiti vaučer?

02.05.2023 07:00
1136

Vaučeri se odobravaju za boravak od 5 i više dana, a doći do vaučera je vrlo lako.

 1. POŠALJITE UPIT NA MAIL agens@agensmb.rs, ili POZOVITE SLUŽBU REZERVACIJA NA TEL: 036/5-411-025 SVAKOG RADNOG DANA 07:00 - 19:00h I REZERVIŠITE SVOJ BORAVAK.

 2. KOLEGE IZ SLUŽBE REZERVACIJA DOSTAVIĆE VAM POTVRDU O REZERVACIJI BORAVKA.

 3. POPUNITE PRIJAVU NA ŠALTERU VAŠE POŠTE - Uz prijavu obavezno je dati na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu o rezervaciji.

  • Penzioneri:
   • bez obzira na visinu penzije: original penzionog čeka, ili drugi originalni dokument na uvid (overeni izvod, potvrda i sl.).
  • Zaposleni:
   • na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
  • Studenti:
   • original potvrda visokoškolske ustanove studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu i fotokopija prve odnosno druge strane indeksa sa slikom i ličnim podacima.
 4. PREDAJTE DOKUMENTACIJU ISKLJUČIVO NA ŠALTERIMA JP "POŠTE SRBIJE".

 5. VAUČERI SE DOSTAVLJAJU PUTEM PREPORUČENE POŠILJKE NA VAŠU LIČNU ADRESU

OSNOVNE INFORMACIJE

 • Vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera.
 • Vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći.
 • Vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara.
 • Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti.
 • Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
 • Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20.11.2023. godine.
 • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP "Pošta Srbije" podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.