Akreditacija

Sertifikat o akreditaciji

Krajem 2018. godine postali smo akreditovana zdravstvena ustanova. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije dala nam je sertifikat o akreditaciji na maksimalnih sedam godina.

Misija i vizija

Specijalna bolnica za rehabilitaciju je ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite koja pruža bezbedne, kvalitetne i dostupne zdravstvene usluge prevencije, lečenja i medicinske rehabilitacije u s...