Terapije

01.05.2023 06:55
1380

Hidroterapija se izvodi uz pomoć lekovite sumporovite vode, jedne od najkvalitetnijih u svetu. Izvodi se u vidu lokalnih kupki, kupanja u kadama (habard-kadama)...

Saznajte više
01.05.2023 06:50
904

Termoterapija se izvodi u obliku parafinoterapije. Predstavlja pripremnu terapiju za kineziterapiju jer toplota stvara veću pokretljivost i elastičnost tkiva i ...

Saznajte više
01.05.2023 06:45
881

Elektroterapija je procedura u kojoj se električna struja koristi u svrhu lečenja bolnih stanja. Uopšteno govoreći elektroterapija smanjuje bol, uklanja otok i ...

Saznajte više
01.05.2023 06:40
1147

Magnetoterapija koristi povoljan uticaj magnetske indukcije na ćelijski metabolizam. Koristi se za ubrzanje regeneracije tkiva i zarastanja posle preloma i post...

Saznajte više
01.05.2023 06:35
1007

Kod fototerapije koristi se svetlost različitih talasnih dužina. Primenjujemo ultravioletne zrake, infracrvene zrake i laseroterapiju. Fototerapija ima biostimu...

Saznajte više
01.05.2023 06:30
1324

Ultrazvuk kao mehanički talas velike frekvencije i male talasne dužine, koristi se za mehaničku masažu mekih tkiva, razbijanje kalcifikata u perifernim zglobovi...

Saznajte više
01.05.2023 06:25
964

Radna terapija se izvodi uz pomoć terapeuta, individualno, koristeći razna pomagala, radi povećanja pokretljivosti u zglobovima i vraćanja funkcije pojedinih se...

Saznajte više
01.05.2023 06:20
1001

Kineziterapija ili terapija pokretom izvodi se kroz individualni rad ili kroz grupnu terapiju. Izvodi se uz pomoć terapeuta kroz upražnjavanje specifičnih vežbi...

Saznajte više