TERMOTERAPIJA

Termoterapija se izvodi u obliku parafinoterapije. Predstavlja pripremnu terapiju za kinezi terapiju jer toplota stvara veću pokretljivost i elastičnost tkiva i mišića.