ULTRAZVUČNA TERAPIJA

Ultrazvučna terapija: ultrazvuk kao mehanički talas velike frekvencije i male talasne dužine, koristi se za mehaničku masažu mekih tkiva, razbijanje kalcifikata u perifernim zglobovima, smanjenje spazma, povećanje funkcionalnosti i pokretljivosti.