Specijalna bolnica Agens

Dobro došli u Specijalnu bolnicu "Agens" Mataruška Banja. Kompleks je izgrađen 1976. godine u centralnom delu banjskog parka.

Prostire se na oko 5000m² i raspolaže sa 210 postelja u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama. Sve sobe su opremljene TV-om i Wi-Fi-om.

Tokom boravka i lečenja u ovoj ustanovi o Vama brine stručni tim lekara (specijalisti fizikalne medicine, internista, reumatolog, neurolog), fizio i radnih terapeuta i medicinskih sestara i tehničara.

Specijalna bolnica Agens

O nama

Mi smo ustanova koja raspolaže sa ☆ visoko stručnim kadrom i ☆ medicinskom opremom za ✓ dijagnostiku, ✓ prevenciju, ✓ lečenje i ✓ rehabilitaciju.

Lekovite vode naše Banje odlične su u lečenju koštano zglobnog sistema (stanja nakon preloma i povreda, imobilizacije, ortopedskih operacija), reumatskih oboljenja gde se postižu dobri rezultati upravo zahvaljujući toploj mineralnoj vodi i visokoj koncentraciji sumporvodonika.

Od neuroloških bolesti najčešće se leče stanja nakon moždanih udara, periferne pareze i paralize.

Od ginekoloških bolesti izdvajamo hronična nespecifična ginekološka oboljenja, stanja nakon operacija kao i priprema za vantelesnu oplodnju pacijentkinje.

Primenom termomineralne vode postiže se i povoljan kozmetski efekat i to mineralnim kupkama u bisernoj kadi, bazenu i podvodnom masažom.

Specijalna bolnica Agens

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" predstavlja moderni stacionar hotelskog tipa sa svim uslovima za prijem i lečenje pacijenata, za rekreaciju radnika, pripreme sportista i za kongresni turizam, a preko specijalističke ambulante pruža usluge i drugim gostima.

Ovo je Srbija - Prilog RTS-a o SB Agens Mataruška Banja

Ovo je Srbija - Prilog RTS-a o SB Agens Mataruška Banja od 11.08.2023. godine.
Agens zbrinjava pacijente koji se oporavljaju posle povreda i operacija, leči od reumatizma i neuroloških oboljenja.

Kako dobiti vaučer?

Vaučeri 2023 – Besplatan vaučer od 5.000 dinara za odmor u Srbiji 2023. godine. Odobrena je još jedna kvota od 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji za 2023. godinu. Možete izabrati i reze...

Indikacije

Lekovita svojstva sumporovite vode koja se koristi u Specijalnoj bolnici "Agens" izuzetno pomažu kod mnogih oboljenja i doprinose brzom oporavku i poboljšanju opšteg stanja organizma.

Mineralne vode

Termomineralna voda Mataruške Banje pripada kategoriji natrijum, magnezijum, hidrokarbonatnih, sumporovitih hipertermi.
Sadrži značajne količine vodonik sulfida 16mg/l (veće količine od 1mg/l svrstav...

Terapije

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju AGENS sprovodi se program medicinske rehabilitacije i lečenja, kao i program prevencije.
U te svrhe koristi se vaginalno orošavanje sumporovitom termomineraln...

Dijagnostika

Od pre par godina je u funkciji i novi aparat za merenje koštane gustine denzitometrija (DEXA) za ranu dijagnostiku osteoporoze.
Denzitometrija je neinvazivna rentgenska procedura kojom se uz pomoć m...

Mataruška Banja

Mataruška Banja je najmlađa banja u Srbiji. Nastala je 1898. godine.
Ibar je usled velikih količina padavina promenio tok i napravio sebi novo korito.

Geografski položaj

Mataruška Banja se nalazi u centralnom delu Srbije, na desnoj obali reke Ibar, udaljena je 8 km od Kraljeva i 170 km od Beograda.
Njena pozicija je izuzetno povoljna, saobraćajno je veoma dobro povez...

Sertifikat o akreditaciji

Krajem 2018. godine postali smo akreditovana zdravstvena ustanova. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije dala nam je sertifikat o akreditaciji na maksimalnih sedam godina.